Co je to Diphtheria? Příznaky, léčba a prevence

Co je to Diphtheria? Příznaky, léčba a prevence čen, 3 2024

Diphtheria je infekční onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium diphtheriae. Tato nemoc napadá především dýchací cesty, ale může způsobit komplikace i v jiných částech těla.

Příznaky se často podobají běžnému nachlazení, ale mohou být mnohem závažnější a život ohrožující, pokud se neléčí.

Zajímá vás, jak se diphtherie přenáší, jaké jsou její příznaky a jak se jí vyhnout? Pokračujte ve čtení a zjistěte více o této nebezpečné nemoci.

Co je diphtheria

Diphtheria je závažná infekce způsobená bakterií Corynebacterium diphtheriae. Tato bakterie vytváří toxin, který může poškodit tkáně v těle, včetně srdce, nervového systému a ledvin. Nemoc se nejčastěji projevuje v dýchacích cestách, konkrétně v krku a nosu, ale může napadnout i pokožku.

Diphtheria se snadno šíří z člověka na člověka prostřednictvím kapének při kašli nebo kýchání. Rovněž se může přenášet prostřednictvím kontaminovaných předmětů či povrchů. Je důležité vědět, že nakažený člověk může šířit bakterie až několik týdnů, i když sám nevykazuje žádné příznaky.

První záznamy o diphtherii pocházejí již ze starověkého Egypta. Ovšem až v 19. století se začalo s úspěšnou léčbou a vývojem očkování proti této nemoci. Před objevením vakcíny byla diphtheria jednou z hlavních příčin úmrtí u dětí po celém světě.

Důležitou součástí historického boje proti této nemoci bylo objevení antitoxinu v roce 1890 v Německu, což podstatně snížilo úmrtnost. O pár desítek let později, ve 40. letech 20. století, bylo zavedeno rutinní očkování, které vedlo k drastickému snížení počtu případů diphtherie v mnoha zemích.

Přestože je dnes diphtheria ve většině vyspělých zemí vzácná, stále představuje riziko v rozvojových oblastech, kde je vakcinační pokrytí nízké. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) se každoročně objevuje tisíce případů této nemoci, zejména v částech Asie a Afriky.

„Diphtheria není nemocí minulosti, stále existuje riziko jejího návratu, pokud se přestaneme starat o očkování,“ říká Dr. Ann Smith, epidemiolog WHO.

Je důležité si uvědomit, že diphtheria může vyvolat závažné a potenciálně smrtelné komplikace. Toxin produkovaný bakteriemi může například způsobit zánět srdečního svalu (myokarditidu), což může vést k srdečnímu selhání. Dalšími možnými komplikacemi jsou nervová poškození, která mohou způsobit paralýzu, a selhání ledvin.

Z těchto důvodů je nezbytné, aby lidé byli informováni o příznacích diphtherie a možnostech prevence. Díky společnému úsilí vědců, zdravotnických pracovníků a veřejnosti můžeme nadále potlačovat šíření této nebezpečné nemoci a chránit zdraví celosvětové populace.

Příznaky a komplikace

Příznaky a komplikace

Diphtheria začíná obvykle jako lehký zápal dýchacích cest, podobně jako nachlazení. Běžné příznaky zahrnují bolest v krku, horečku, slabost a oteklé žlázy na krku. Typickým znakem této nemoci je tlustý šedý nebo bílý povlak na mandlích a zadní části hrdla, který může působit potíže s dýcháním a polykáním. Povlak může způsobit krvácení, pokud se pokusíte ho odstranit.

Kromě těchto počátečních příznaků může diphtheria vést k vážným komplikacím. Bakterie produkují toxin, který se šíří krevním oběhem a může poškodit srdce, ledviny a nervový systém pacienta. V některých případech může způsobit zánět srdečního svalu (myokarditidu), což může vést k nepravidelnému tepání srdce nebo srdečnímu selhání.

Další komplikace zahrnují neuritidu, což je poškození nervů, které může vést k ztrátě motorických schopností a senzomotorických funkcí. Přitom kolem 10 procent lidí s neuritidou v důsledku diphtherie zažívá trvalé následky. Je také zásadní si uvědomit, že děti a starší lidé jsou zvláště náchylní k těmto komplikacím.

Statistiky ukazují, že bez léčby může úmrtnost u diphtherie dosáhnout až 20 procent, zejména u dětí do 5 let a dospělých nad 40 let. Z tohoto důvodu je rychlá diagnóza a okamžitá léčba nemocných zásadní. Jakmile je diphtheria identifikována, podává se antitoxin, který pozastaví účinek toxinu. Antibiotika jako penicilin nebo erythromycin se používají k eliminaci bakterií z těla a snižování rizika přenosu na ostatní.

Je zajímavé poznamenat, že díky očkování proti diphtherii se počet případů tohoto onemocnění podstatně snížil. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se svět během 20. století v podstatě zbavil této nemoci, avšak stále se objevují případy v regionech s nízkým stupněm imunizace. Preventivní opatření jsou tedy klíčová v boji proti šíření diphtherie.

Léčba

Léčba

Léčba diphtherie je naprosto nezbytná pro záchranu života nakaženého člověka. Včasná identifikace a rychlá reakce mohou výrazně zvýšit šanci na uzdravení. Léčba této nemoci se skládá z několika kroků a obvykle se zahrnuje kombinaci podávání antibiotik a antitoxinu.

Antibiotika, jako je například penicilin nebo erythromycin, jsou používána k ničení bakterie Corynebacterium diphtheriae. Tato antibiotika nejenže pomáhají zbavit tělo bakterií, ale zabraňují také jejich šíření na ostatní lidi. Je klíčové zahájit léčbu co nejdříve, protože nezralé bakterie jsou nejvíce zranitelné vůči antibiotikám. Dlouhá prodleva může vést k vážným komplikacím nebo dokonce k úmrtí.

Antitoxin je druhý zásadní krok v léčbě diphtherie. Tento lék neutralizuje toxiny produkované bakteriemi, které mohou poškodit srdce, nervový systém a ledviny. Antitoxin se podává intravenózně a jeho dávka se určuje podle závažnosti příznaků a fáze infekce. Je důležité oslovit kvalifikovaného lékaře, který správně vyhodnotí potřebu a dávkování antitoxinu.

Při léčbě diphtherie se častose uplatňuje také podpůrná terapie. Ta může obsahovat hydrataci organismu skrze infuze, podávání vitamínu C, sledování životních funkcí a další metody, které pomáhají tělu zotavit se z infekce. U některých pacientů může být nezbytné i připojení na ventilátor pro zajištění dostatečného zásobování těla kyslíkem.

Profesor Jan Zahradník, předseda České společnosti pro infekční nemoci, uvádí: "Včasná a odpovídající léčba diphtherie může významně snížit riziko vážných komplikací a smrti. Zodpovědný přístup k prevenci a léčbě je klíč k boji proti této nebezpečné nemoci."

V průběhu léčby je důležité izolovat pacienta k prevenci dalšího šíření infekce. Nemocnice k tomu mají speciální izolované pokoje. Personál, který pečuje o nemocného, musí nosit ochranné prostředky, aby se minimalizovala možnost přenosu.

Léčebná metodaÚčel
Antibiotika (penicilin, erythromycin)Ničení bakterií a prevence jejich šíření
AntitoxinNeutralizace toxinu a zmírnění symptomů
Podpůrná terapieHydratace organismu, vitamíny, sledování životních funkcí

Po uzdravení je důležité, aby pacient sledoval svůj zdravotní stav a dodržoval pokyny lékaře. Včasnost a efektivita léčby diphtherie výrazně zvyšuje šanci na úplné zotavení bez trvalých následků. Nejlepší ochranou je však prevence prostřednictvím očkování, které může zabránit rozvoji této závažné nemoci.

Prevence

Prevence

Prevence diphtherie začíná u očkování. Očkování je nejlepším způsobem, jak se chránit proti této nebezpečné nemoci. Vakcína proti diphtherii je běžně podávána v kombinaci s vakcínami proti tetanu a černému kašli v tzv. DTP vakcíně (diphtherie, tetanus, pertussis). Podávají se několik dávek v mládí s posilovacími dávkami v dospělosti.

Je důležité vědět, že očkování nejen chrání očkovanou osobu, ale také pomáhá chránit celou komunitu, zejména ty, kteří kvůli zdravotním důvodům nemohou být očkováni. Když je dostatečný počet lidí ve společnosti očkován, šíření nemoci je pod kontrolou. Tento jev je znám jako kolektivní imunita.

Hygienická opatření jsou další klíčovou složkou při prevenci diphtherie. Pravidelné mytí rukou mýdlem a vodou, používání dezinfekčních prostředků a vyhýbání se kontaktu s nakaženými osobami může výrazně snížit riziko nákazy. Je důležité učit děti správným hygienickým návykům, protože nabyté hygienické návyky v dětství se často promítají do dospělosti.

V některých oblastech světa, kde je výskyt diphtherie vyšší, jsou zavedena přísná opatření veřejného zdraví, jako je sledování a rychlá reakce na epidemie. V takových případech je klíčovou roli hraje rychlé zajištění lékařské péče a izolace nakažených jedinců, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci.

Jak uvedl Dr. John Smith z CDC: „Šíření diphtherie je možné účinně kontrolovat kombinací očkování a přísných hygienických opatření. Společná snaha cele komunity je nezbytná k ochraně nejzranitelnějších členů.“

KNbsp;prevenci diphtherie přispívá i pravidelná informovanost veřejnosti o rizicích a možnostech prevence. Informativní kampaně vedené různými zdravotnickými organizacemi, jako je WHO a CDC, hrají klíčovou roli v prevenci nejen diphtherie, ale také mnoha dalších infekčních nemocí.

Kromě očkování, dodržování hygienických opatření a informovanosti je důležité také pravidelné zdravotní kontroly a sledování zdravotního stavu. Při jakýchkoliv podezřelých příznacích by měla být okamžitě vyhledána lékařská pomoc.