Podmínky služby

bře, 25 2024

Úvodní ustanovení

Vítejte na webu Virtuální Dětská Klinika, který provozuje Radovan Svoboda, se sídlem Malostranská 123/5, 301 00 Plzeň 3, Česká republika. Tyto podmínky služby (dále jen 'Podmínky') definují a upravují práva a povinnosti uživatelů a provozovatele týkající se užívání webu a nabízených služeb. Registrací, přístupem či užíváním této webstránky vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nejste oprávněni web a jeho služby využívat. Web virtuální klinika je určen k poskytování medicínských informací a poradenství zaměřené na zdraví a léčbu dětí, které jsou prezentovány s cílem informovat a vzdělávat rodiče a zákonné zástupce dětí za účelem podpory zdravého vývoje dětí.

Registrace a účet

Pro plné využívání funkcí webu je nutné provést registraci, během které je uživatel požádán o poskytnutí některých osobních údajů, jako jsou jméno, e-mailová adresa a další relevantní informace. Vytvoření účtu je bezplatné a jeho údržba je svázána s dodržováním těchto podmínek. Uživatel je odpovědný za pravdivost a aktualnost poskytnutých údajů, stejně jako za zabezpečení svého přístupového hesla a uživatelského jména. Za jakékoli aktivity realizované pod tímto účtem nese plnou odpovědnost samotný uživatel. Provozovatel webu má právo kdykoliv účet zrušit nebo suspendovat, pokud je porušena některá z platných podmínek nebo dojde ke konání, které může webu nebo jeho uživatelům škodit.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat průběžně aktualizované informace a služby na webu, které pomáhají uživatelům v péči o zdraví dětí. Tyto služby zahrnují přístup k článkům, poradenské moduly a jiné zdroje informací, které jsou důležité pro rodiče a pečující osoby. Provozovatel má právo kdykoliv změnit, přerušit nebo ukončit kteroukoli součást služby bez předchozího upozornění. Provozovatel je také oprávněn tyto Podmínky kdykoliv aktualizovat, s povinností informovat uživatele o těchto změnách. Všechny zásadní změny budou efektivní ihned po zveřejnění na webu, a pokud uživatelé tyto změny neakceptují, mají právo účet kdykoliv deaktivovat.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatelů je pro provozovatele prioritou. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními normami České republiky. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování a zlepšování služeb, analýza a výzkum trhu, a marketing. Uživatel má právo kdykoliv požádat o přístup k svým údajům, jejich opravu či vymazání, pokud nejsou již potřeba pro účely, pro které byly shromážděny.