Ochrana soukromí

bře, 25 2024

Úvod

Vítejte na stránce ochrany soukromí našeho webu Virtuální Dětská Klinika. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Představujeme Vám politiku ochrany osobních údajů, která je v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími relevantními právními předpisy. V následujících odstavcích Vám poskytneme podrobné informace o tom, jak jsou Vaše údaje sbírány, používány, chráněny a jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů.

Zásady shromažďování a použití osobních údajů

Naše webová platforma shromažďuje osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb v oblasti online pediatrie a zdravotnického poradenství. Tyto údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na, Vaše jméno, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a historii nemocí. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a usnadnit komunikaci mezi rodiči a našimi odbornými pediatry.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání v případě, že nejsou správné či aktuální. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů a požadovat omezení jejich zpracování. Poskytujeme rovněž možnost portability údajů, tj. právo získat Vaše osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a přenést tyto údaje jinému správci. Je důležité, že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy.

Bezpečnostní opatření

Zavázali jsme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete. Používáme rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna ochrana Vašich dat před neoprávněným přístupem, změnami, zveřejněním nebo zničením. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizovány v souladu s nejnovějším vývojem v oblasti technologií a bezpečnostních standardů.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na majitele a provozovatele naší webové stránky, pana Radovana Svobodu, na e-mailovou adresu [email protected] nebo na adresu: Malostranská 123/5, 301 00 Plzeň 3, Česká republika.