Ochrana údajů

bře, 25 2024

Úvod

Naše webová stránka Virtuální Dětská Klinika se zavazuje k ochraně osobních údajů našich uživatelů. V dnešní digitální době je ochrana osobních informací extrémně důležitá a my si toho jsme plně vědomi. Na této stránce poskytujeme všechny relevantní informace týkající se zpracování osobních údajů uživatelů naší platformy. Vyvíjíme maximální úsilí, aby byly osobní údaje našich uživatelů bezpečně chráněny v souladu s platnými právními normami a s našimi vnitřními procedurami. Za účelem dostatečné transparentnosti jsme připravili tento dokument, který vám poskytne jasný přehled o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme, kdy a jak můžete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů.

Sebrání a použití informací

Když navštívíte náš web Virtuální Dětská Klinika, shromažďujeme různé informace nutné k poskytování našich služeb. Tyto informace zahrnují, ale neomezují se jen na, vaše jméno, emailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a informace o používání našich služeb. Důvodem shromažďování těchto údajů je umožnění funkčnosti naší online platformy a zajištění nejlepší možné péče o vaše zdravotní potřeby a potřeby vašich dětí. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány s nejvyšším důrazem na bezpečnost a jsou používány výhradně v rámci poskytovaných služeb bez zbytečného rozšíření mimo náš systém. Veškerý přístup k osobním údajům je striktně kontrolován a je povolen pouze autorizovaným osobám.

Zabezpečení a ochrana údajů

Ochrana shromážděných informací je naší prioritou. Používáme širokou škálu bezpečnostních technologií a procedur k zajištění ochrany vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Tyto bezpečnostní opatření zahrnují moderní šifrovací technologie, pravidelné bezpečnostní audity a kontinuální revize našich bezpečnostních protokolů. Navzdory našim snahám je důležité si uvědomit, že žádný systém není zcela neprostupný a vždy existuje určité riziko. Proto pravidelně aktualizujeme a přezkoumáváme naše bezpečnostní opatření, aby byly v souladu s nejnovějšími bezpečnostními standardy.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu na: [email protected]. Naše poštovní adresa: Malostranská 123/5, 301 00 Plzeň 3, Česká republika. Jsme zde, aby jsme vám pomohli s jakýmikoli otázkami nebo obavami ohledně vaší online bezpečnosti na naší platformě.